FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Proletarska cesta 4
1000 Ljubljana
Tel. 01 52 11 880
Fax 01 52 11 881
e - pošta
finančno in davčno svetovanje
Pogoj za uspešno poslovanje podjetja je urejeno računovodstvo, ki vam ga zagotavlja le izkušen računovodja oz. kvaliteten računovodski servis. Dober računovodja je vaš najboljši finančni svetovalec, saj vaše poslovanje, poleg vas, najbolje pozna. Ima poglobljeno znanje
iz področja računovodstva, financ in davkov in lahko vašemu
podjetju prihrani veliko finančnih sredstev.
Je tudi vaš računovodja oz. računovodski servis tak?

 

Davčna obravnava stroška za nakup VINJETE
V Uradnem listu RS št. 48/09 z dne 26.06.2009 je objavljen PRAVILNIK o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

V Uradnem listu RS št. 20/09 z dne 16.03.2009 je objavljen ZAKON o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Zdoh-2D).

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona


V Uradnem listu RS št. 05/09 z dne 23.01.2009 je objavljen ZAKON o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C).

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona

 


 

 

Davčno svetovanje - finančne storitve

V okviru celovite ponudbe za uspešno vodenje poslovnih knjig, vam naš računovodski servis ponuja tudi:

Davčno svetovanje, ki zajema:

• Izdelavo davčnih izkazov (z nasveti pomagamo do davčno najugodnejših in zakonitih     rešitev),
• Davčno načrtovanje,
• Svetovanje s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano    vrednost, davčnega postopka, trošarin, premoženjskih davkov in prispevkov za    socialno zavarovanje
• Svetovanje pri obdavčitvi osebnih prejemkov fizičnih oseb (najemnine, izplačilo    avtorskih honorarjev, pogodb o delu, pri izplačilu dotacij in nagrad...),
• Poznavanje davčno priznanih in nepriznanih stroškov,
• Storitve svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti.

Finančne storitve, ki zajemajo:

• Pomoč pogodbenim strankam pri sestavi vlog za kredite,
• Iskanje in plasma finančnih sredstev strankam, za katere opravljamo finančno-računovodske storitve – aktivno in uspešno sodelujemo z ZAVODOM DIDAKTIS, ki se ukvarja s pridobivanje sredstev iz različnih evropskih in neevropskih skladov.
• finančni inženiring.


davčno svetovanje