FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Proletarska cesta 4
1000 Ljubljana
Tel. 01 52 11 880
Fax 01 52 11 881
e - pošta
Pogoj za uspešno poslovanje podjetja je urejeno računovodstvo, ki vam ga zagotavlja le izkušen računovodja oz. kvaliteten računovodski servis. Dober računovodja je vaš najboljši finančni svetovalec, saj vaše poslovanje, poleg vas, najbolje pozna. Ima poglobljeno znanje
iz področja računovodstva, financ in davkov in lahko vašemu
podjetju prihrani veliko finančnih sredstev.
Je tudi vaš računovodja oz. računovodski servis tak?
 • ZA POGODBENE STRANKE

 • UPORABNI IZRAČUNI

 • UPORABNI OBRAZCI

 • KORISTNE INFORMACIJE

 • ZAKONODAJA

 • Zakoni
  Pravilniki in Uredbe

 • POMEMBNEJŠE POVEZAVE
 •  

  Davčna obravnava stroška za nakup VINJETE
  V Uradnem listu RS št. 96/09 z dne 27.11.2009 je objavljen ZAKON o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D).

  Neuradno prečiščeno besedilo Zakona

   

  V Uradnem listu RS št. 85/09 z dne 30.10.2009 je objavljen ZAKON o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B).

  Neuradno prečiščeno besedilo Zakona

  V Uradnem listu RS št. 48/09 z dne 26.06.2009 je objavljen PRAVILNIK o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

  Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika   

   

Računovodstvo ARFIDAS -

pomembnejše povezave

- DAVKI

 • Davčni inštitut Maribor
 •           /http://www.iustus.info:60/povezave/dfi.asp?id=4&pdr=15&skinID=dfi

 • Davčna uprava Republike Slovenije
 •           http://www.durs.gov.si

 • Društvo davčnih svetovalcev
 •           http://www.davki.org/  - INSTITUCIJE

 • Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
 •           http://www.ajpes.si/

 • Banka Slovenije
 •           http://www.bsi.si/

 • Carinska uprava Republike Slovenije
 •           http://www.carina.gov.si/

 • Gospodarska zbornica Slovenije
 •           http://www.gzs.si/

 • Ministrstvo za gospodarstvo
 •           http://www.mg-rs.si/

 • Ministrstvo za finance
 •           http://www.gov.si/mf/slov/index.htm

 • Obrtna zbornica Slovenije
 •           http://www.ozs.si/

 • Slovenski inštitut za revizijo
 •           http://www.si-revizija.si/o_siru/index.shtml

 • Slovenski podjetniški sklad (JSMG)
 •           http://www.podjetniskisklad.si/

 • Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
 •           http://www.gov.si/umar/

 • Slovenski podjetniški sklad (JSMG)
 •           http://www.podjetniskisklad.si/

 • Slovenski podjetniški sklad (JSMG)
 •           http://www.podjetniskisklad.si/  - SPLOŠNO (izračuni, informacije, obrazci)

 • Davčni bilten
 •           http://www.durs.gov.si/index.php?id=1682

 • Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
 •           http://www.durs.gov.si/index.php?id=9159

 • Izračun zakonitih zamudnih obresti
 •           http://www.ius-software.si/DVsebine/Obresti/obresti.asp

 • Obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami
 •           http://www.sigov.si/mf/slov/dav_car/obr_mera_povez_osebe.htm#3

 • Izračun zakonitih zamudnih obresti
 •           http://www.ius-software.si/DVsebine/Obresti/obresti.asp

 • Poizvedovanje po transakcijskih računih pravnih oseb in zasebnikov
 •           http://www.bsi.si/orodja/register-transakcijskih-racunov.asp?MapaId=597#iskalnik

 • Razdalje med kraji
 •           http://www.amzs.si/?podrocje=264

 • Srednji tečaj Banke Slovenije
 •           http://www.nlb.si/cgi-bin/nlbweb.exe?doc=2667

 • Uradni list Republike Slovenije
 •           http://www.uradni-list.si