FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Proletarska cesta 4
1000 Ljubljana
Tel. 01 52 11 880
Fax 01 52 11 881
e - pošta
Pogoj za uspešno poslovanje podjetja je urejeno računovodstvo, ki vam ga zagotavlja le izkušen računovodja oz. kvaliteten računovodski servis. Dober računovodja je vaš najboljši finančni svetovalec, saj vaše poslovanje, poleg vas, najbolje pozna. Ima poglobljeno znanje
iz področja računovodstva, financ in davkov in lahko vašemu
podjetju prihrani veliko finančnih sredstev.
Je tudi vaš računovodja oz. računovodski servis tak?
 • ZA POGODBENE STRANKE

 • UPORABNI IZRAČUNI

 • UPORABNI OBRAZCI

 • KORISTNE INFORMACIJE

 • ZAKONODAJA

 • Zakoni
  Pravilniki in Uredbe

 • POMEMBNEJŠE POVEZAVE
 •  

  OBRAZEC iRek

  Davčna obravnava stroška za nakup VINJETE
  V Uradnem listu RS št. 96/09 z dne 27.11.2009 je objavljen ZAKON o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D).

  Neuradno prečiščeno besedilo Zakona

   

  V Uradnem listu RS št. 85/09 z dne 30.10.2009 je objavljen ZAKON o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B).

  Neuradno prečiščeno besedilo Zakona

  V Uradnem listu RS št. 48/09 z dne 26.06.2009 je objavljen PRAVILNIK o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

  Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika   


   

   

Davčni in računovodski pravilniki

Želite prejeti obvestilo o novih, dodanih pravilnikih in uredbah ?
Pošljite nam ključno besedo PRAVILNIKI na e - pošta

PRAVILNIKI - 2010

 • Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost.pdf

 • Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za       leto 2010.pdf

 • PRAVILNIKI - 2009

 • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in      opredmetenih osnovnih sredstev.pdf

 • Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost.pdf

 • PRAVILNIKI - 2008

 • Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto      2008.pdf

 • Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost.pdf

 • PRAVILNIKI - 2007

 • Pravilnik o izvajanju zakona o davku od odhodkov pravnih oseb.pdf

 • Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost.pdf

 • Pravilnik o transfernih cenah.pdf

 • Pravilnik o priznani obrestni meri.pdf - od 13.6.2007


 • PRAVILNIKI - 2006

 • Pravilnik o priznani obrestni meri

 • Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove

 • Pravilnik o izvajanju zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

 • Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost.pdf • U R E D B E

 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino-od       18.04.2009

 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz       delovnega razmerja -od 1.8.2008


 • Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki      se ne vštevajo v davčno osnovo - 2006